Exklusivní a cenově dostupný pronájem bytů
Zavolejte nám

777 771 468

Banner Image

Proč Štorkova vila?

Úvod > Blog > Proč Štorkova vila?

Proč Štorkova vila?

Září 01,2016

Něco málo o panu Štorkovi…

Pan Ignác Štorek si roku 1861 nechal zaprotokolovat svou malou firmu. Pozemek stojící na dnešním Šmeralu a.s. si pronajal a veškerá výroba se odehrávala v jednoduché dřevěné boudě. V jeho slévárně a kuplovně byly vyráběny malé odlitky ze šedé slitiny, které pak byly dále zpracovávány ve větších strojírenských závodech. Mezi jeho hlavní odběratele patřily státní dráhy, textilní podniky a také cukrovary.

V roce 1887 ale musel Ignác kvůli onemocnění předat výrobnu synovi. Heinrich Štorek, magistr farmacie, projevil značné nadání pro podnikání. Jako třetí v monarchii postavil ve svém závodě siemens – martinskou pec.

Vybudování laboratoře mělo na vývoj továrny velmi kladný vliv, neboť tady byl ještě před první světovou válkou zaměstnán vynálezce vodních turbín – Viktor Kaplan a v roce 1919 už opouštěla jeho tovární halu první Kaplanova turbína. Jejich výroba tu pokračovala třicet let a vyváženy byly do celého světa.

První malá pokusná vodní turbína tady už ale byla vyrobena v roce 1908. Patent však byl Viktoru Kaplanovi udělen až o pět let později. Štorkovy závody byly ve výrobě Kaplanovy turbíny vůbec první na světě.

Heinrich Štorek svého otce, co se podnikavosti týče, rozhodně nezapřel. Za zásluhy o rozvoj průmyslu monarchie pak v roce 1918 získal titul císařského rady. Byl předsedou Moravského živnostenského spolku, místopředsedou odborné skupiny sléváren, členem Spolku německých huťařů i Spolku rakouských chemiků.

Štorkova firma se hned na začátku druhé světové války rozvíjela velmi slibně. Lukrativních zakázek pro wehrmacht bylo víc, než dost. Pak ale přišel srpen roku 1944. Brno bylo bombardováno a zasaženy byly i Štorkovy závody. Těžké poškození dovršila o pár měsíců později ustupující německá armáda. V dubnu 1945 byl zbytek výrobních hal vypálen. Vše, co se podařilo zachránit, bylo nakonec znárodněno.

Ze Štorkových závodů se staly Spojené strojírny a slévárny B. Šmerala, n. p. Pod tímto názvem pokračovala výroba od roku 1949 až do roku 1958, kdy byly přejmenovány na Šmeralovy závody, n. p. Dnes jej najdete pod názvem Šmeral Brno a. s.

Na jméno Ignác Štorek by se zapomínat nemělo. Byl názornou ukázkou rčení, že i malí lidé mohou dokázat velké věci. Název Štorkova vila je i z toho důvodu, že ve své době zde pan Štorek přebýval.

Zdroj: http://www.zdarskevrchy.cz/zajimavosti/osobnosti/5377-ignac-storek-podnikatel-z-vysociny

 

 

Kontaktujte nás

Křenová 67c

Brno - 60200

Česká Republika

Volejte v časech

Pondělí - Pátek : 8:00 - 17:00

Kontaktujte nás

Andrea Filípková

777 771 468 pronajem@storkovavila.cz